LAGUNTZEA GUSTATUKO LITZAIZUKE?

Elkarte honen finantzaketaren zati handi bat zu bezalako pertsonek egin ditzaketen ekarpenak dira. Ekarpen bakarra egin nahi baduzu, orri honetan edo gure kontu-zenbakietara transferituz egin dezakezu.

Banku-transferentzia
Caja Laboral: ES44 3035 0039 33 0390030344
La Caixa: ES50 2100 4901 03 2200026432

Edo nahiago baduzu, honekin batera doakizu gure bazkide laguntzailea izateko bete behar duzun inprimaki-eredua, urtean gutxienez 20 €-koa. Bete eta sinatu ondoren, sare@pangea.org helbidera bidal dezakezu edo postaz bidal dezakezu gure posta-kutxara.

Nafarroako donazioen desgrabazio-ehunekoei buruz, partikularrentzat edo enpresentzat:

Pertsona fisikoak: dohaintzaren zenbatekoaren % 25eko kenkaria PFEZagatik ordaindu beharreko kuotan, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko 40/1998 Legearen 56. artikuluan aurreikusitako mugarekin.

Pertsona juridikoak: sozietateen gaineko Zergaren kuota osoa dohaintzaren zenbatekoaren % 35etik kentzea. Kenkariaren oinarria ezin izango da zerga-oinarri osoaren % 10 baino handiagoa izan.

 

Dohaintza egiaztatzen duen ziurtagiria emango da.

 

Dirua sartu ondoren, zure dohaintza-ziurtagiria eska dezakezu, zure datu pertsonalak sare@pangea.org helbidera bidaliz.

 

Berehala, eta izapidea berretsita, ziurtagiri bat bidaliko dizugu, errenta-aitorpenean aurkeztu ahal izan dezazun.

 

Eskerrik asko zure interesagatik eta laguntzagatik.