Eskubideak

GIBarekin bizi diren pertsonen eskubideak GIBik gabe bizi direnen berberak dira. Baina beren izaerak urratu egiten ditu.

derechos VIH

Oinarrizko eskubideetako batzuk Cesidaren (GIB eta HIESaren koordinadora estatala) orrialde ofizialean daude islatuta:

“Honako eskubide hauek: diskriminaziorik eza, legearen babes berdina eta legearen aurrean berdintasuna izateko eskubidea; bizitzeko eskubidea, osasun fisiko eta mentalaren ahalik eta mailarik altuena izateko eskubidea; pertsonaren askatasuna eta segurtasuna, zirkulazio-askatasuna, asiloa eskatzeko eta edukitzeko eskubidea; intimitaterako eskubidea, iritzi- eta adierazpen-askatasuna, eta askatasunez informazioa jaso eta zabaltzeko eskubidea; elkartzeko askatasunerako eskubidea, ezkontzeko eta familia bat sortzeko eskubidea; hezkuntzara iristeko berdintasun-eskubidea; bizitza-maila duina izateko eskubidea; segurtasunerako, laguntzarako eta gizarte-ongizaterako eskubidea; aurrerapen zientifikoak eta horien onurak izateko eskubidea; bizitza publikoan eta kulturalean parte hartzeko eskubidea; torturarik edo tratu edo zigor krudel, anker edo apalesgarririk ez jasateko eskubidea".

Zure eskubideak urratu badira, Sare Elkartean lagundu eta aholkuak eman diezazkizukegu.

OHIKO ZALANTZAK